POS19_webshareimg.jpg

Daydreamers Pop-Up viesnīca "Positivus" festivālā 26. - 27. lūlijs 19`

NOTEIKUMI

DAYDREAMERS zvanu telšu lietošanas noteikumi festivālā POSITIVUS
DAYDREAMERS zvanu telšu pilsētiņas iedzīvotāji, veicot telšu rezervāciju, piekrīt
zemāk minētajiem noteikumiem un apņemas tos stingri ievērot.
Noteikumi tiek piemēroti festivāla norises laikā 2019.gada 26. un 27. jūlijā "Zvejnieku
parkā";

Salacgrīvā. Ierašanās zvanu telšu pilsētiņā iespējama no 26. jūlija plkst 12:00,
savukārt uzturēšanās tajā iespējama līdz 28. jūlija plkst 10:00.
1. DAYDREAMERS telšu pilsētiņas iedzīvotāju pienākumi:
1.1. Ierodoties DAYDREAMERS zvanu telšu pilsētiņā, recepcijas telts darbiniekiem
uzrādīt telšu rezervācijas apliecinājumu, aproci un derīgu personu apliecinošu dokumentu
(ID vai pilsoņa pasi), lai veiktu rezervācijas salīdzināšanu un noslēgtu savstarpēju telts
lietošanas līgumu.
1.2. DAYDREAMERS komandas darbiniekiem ir tiesības iegūt uzrādītā dokumenta
skanētu kopiju, izmantojot to kā līguma sastāvdaļu.
1.3. Zvanu telšu pilsētiņas iedzīvotājiem ir pienākums slēgt līgumu, kas paredz ievērot
zvanu telšu saudzīgu lietošanu un bojājumu nepieļaušanu. Šo noteikumu neievērošanas
gadījumā var tikt piemērots naudas sods vai lietas nodošana izskatīšanai attiecīgajām instancēm.
1.4. Telšu lietošanas līgumu slēdz vismaz viena atbildīgā persona no katras telts
iedzīvotājiem. Personai jābūt vismaz 18 gadus vecam un jāuzņemas pilna atbildība par
telts lietošanas noteikumu ievērošanu.
1.5. Pēc rezervācijas pārbaudes un veiksmīgas apstiprināšanas, viesiem tiks ierādīta
rezervētā telts, kā arī tiks nodota svarīgākā informācija par telts lietošanu un uzturēšanos
šajā teritorijā.
2. DAYDREAMERS zvanu telšu pilsētiņā AIZLIEGTS:
2.1. Bojāt tās sākotnējo konstrukciju- pārvietot, nojaukt, pārsiet un/vai savienot atsaites;
2.2. Smēķēt teltī vai tās tuvumā; (tai skaitā arī elektroniskās cigaretes vai lietot citus
līdzīgus priekšmetus)
2.3. Kārt un/vai žāvēt apģērbu vai citus priekšmetus telts iekšpusē un ārpusē;
2.4. teltī vai telts tuvumā lietot atklātu uguni (tai skaitā sveces, grilus, eļļas lampas, lāpas
u.tml.);
2.5. tīši bojāt telts konstrukciju un tajā atrodošos inventāru kā arī piemēslot telti un tās
apkārti;
2.6. lietot, pārdot un uzglabāt narkotiskās vielas;
2.7. ievest dzīvniekus;
2.8. ar savu uzvedību apdraudēt citu apmeklētāju drošību un veselību;
2.9. ar pārlieku skaļu uzvedību traucēt citu zvanu telšu iemītnieku atpūtu;

3. DAYDREAMERS zvanu teltis neuzņemas atbildību par prasībām, kas saistītas ar
personu traumām, īpašuma zaudēšanu vai bojājumiem, kas radušies zvanu telšu pilsētiņā,
ja vien nav pierādīts, ka tie radušies bojātu materiālu, nekorektas apdares vai neuzmanības
rezultātā no DAYDREAMERS puses.
3.1. Sūdzību gadījumā, zvanu telšu pilsētiņas iedzīvotājumiem vipirms jāveršas pie zvanu
telšu pilsētiņas darbiniekiem.

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon